دومین دوره کتاب سال یزد فراخوان داد
دومین دوره کتاب سال یزد فراخوان داد
تاریخ انتشار : 10/11/2017 12:00:00 AM
دومین دوره کتاب سال یزد فراخوان داد
داوری کتاب‌های مهندسی معماری، صنایع، برق، مدیریت و جغرافیا
داوری کتاب‌های مهندسی معماری، صنایع، برق، مدیریت و جغرافیا
تاریخ انتشار : 9/26/2017 12:00:00 AM
براساس رای هیات داوران بیست و چهارمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی از پنج شاخه مهندسی معماری و شهرسازی،‌ مهندسی صنایع،‌ مهندسی برق،‌ مدیریت و جغرافیا هشت عنوان کتاب به مرحله دوم داوری رسیدند.
ارزیابی۴ کتاب روانشناسی و ۵ اثر قرآنی در کتاب سال دانشجویی
ارزیابی۴ کتاب روانشناسی و ۵ اثر قرآنی در کتاب سال دانشجویی
تاریخ انتشار : 9/26/2017 12:00:00 AM
هیات داوران بیست و چهارمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی در مرحله دوم، چهار کتاب روانشناسی و پنج عنوان کتاب از بخش مطالعات میان رشته‌ای قرآن‌کریم را به‌عنوان بخش جنبی ارزیابی می‌کنند.
راه‌یابی ۸ کتاب حقوقی به مرحله دوم داوری کتاب سال دانشجویی
راه‌یابی ۸ کتاب حقوقی به مرحله دوم داوری کتاب سال دانشجویی
تاریخ انتشار : 9/26/2017 12:00:00 AM
براساس رای هیات داوران بیست و چهارمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی هشت عنوان کتاب حقوقی به مرحله دوم داوری راه یافتند.
داوری ۹ کتاب ادبی در جشنواره کتاب سال دانشجویی
داوری ۹ کتاب ادبی در جشنواره کتاب سال دانشجویی
تاریخ انتشار : 9/26/2017 12:00:00 AM
براساس رای هیات داوران، ۹ عنوان کتاب در شاخه ادبی به مرحله دوم داوری بیست و چهارمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی راه یافتند.
برگزاری همايش بين‌المللي «ابراهيم متفرقه و گسترش چاپ كتاب در جهان اسلام»
برگزاری همايش بين‌المللي «ابراهيم متفرقه و گسترش چاپ كتاب در جهان اسلام»
تاریخ انتشار : 9/11/2017 12:00:00 AM
همایش بین‌المللی «ابراهيم متفرقه و گسترش چاپ كتاب در جهان اسلام» از سوی موسسه خانه کتاب و با همکاری موسسه «یونس امره» در دی‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.
۸ عنوان کتاب مهندسی کشاورزی، عمران و شیمی داوری می‌شوند
۸ عنوان کتاب مهندسی کشاورزی، عمران و شیمی داوری می‌شوند
تاریخ انتشار : 9/10/2017 12:00:00 AM
هیات داوران بیست و چهارمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی در سه شاخه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مهندسی شیمی و عمران هشت کتاب را ارزیابی می‌کند.
معرفی آثار برگزیده جایزه کتاب سال قزوین
معرفی آثار برگزیده جایزه کتاب سال قزوین
تاریخ انتشار : 9/6/2017 12:00:00 AM
آثار برگزیده نخستین دوره جایزه کتاب سال قزوین معرفی شدند.
داوری ۵ اثر در بخش اقتصاد مقاومتی و تجاری‌سازی
داوری ۵ اثر در بخش اقتصاد مقاومتی و تجاری‌سازی
تاریخ انتشار : 9/5/2017 12:00:00 AM
براساس اعلام دبیر‌خانه بیست و چهارمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی در بخش ویژه سه عنوان کتاب از شاخه اقتصاد مقاومتی و دو عنوان اثر از گروه تجاری‌سازی در مرحله دوم داوری ارزبابی می‌شود.
آثار علوم کامپیوتر راه‌یافته به مرحله دوم کتاب سال دانشجویی
آثار علوم کامپیوتر راه‌یافته به مرحله دوم کتاب سال دانشجویی
تاریخ انتشار : 9/5/2017 12:00:00 AM
هیات داوران بیست و چهارمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی هفت عنوان کتاب در حوزه علوم کامپیوتر را شایسته بررسی در مرحله دوم دانست.