فرهنگ فیزیک: گ - ی

پدیدآور ويراستار : عبدالحسن بصیره
نويسنده : لطیف کاشیگر
ناشر فرهنگ معاصر
موضوع فیزیک
تعداد صفحه 880
تاریخ نشر 95/02/06
شابک 978-600-105-103-6
معرفی مختصر کتاب


بازگشت