رضا مختاری
نام و نام خانوادگی رضا مختاری
تحصیلات دانش آموختة سطح 4 تحصیلات حوزوی.
گروه داوری
دین   
تاریخ تولد /13/42
گزیده آثار

حج 25: گزارشی از حج‌گزاری سال 1425 قمری (1383 ش)، تهران: مشعر، 1384،

الشهید الأوّل: حیاته و آثاره، قم: موسسه بوستان کتاب، 1383،

میراث فقهی (2): رؤیت هلال، با همکاری دیگران، قم: بوستان کتاب، 1383، (تصحیح)،

جمع پریشان، قم: دلیل ما، 1382،

رسائل الشهید الثانی، با همکاری دیگران، قم: موسسه بوستان کتاب، 1379، (تصحیح)،

میراث فقهی (1): غنا، موسیقی، با همکاری محسن صادقی و دیگران، قم: مرصاد و بوستان کتاب، 1376، (تصحیح)،

طرح تدوین کتاب­شناسی بزرگ شیعه، 1375،

غایةالمراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد، شهید اول و شهید ثانی، با همکاری دیگران، قم: موسسه بوستان کتاب، 1372، (تصحیح)،

 فهرست آثار خطی شیخ مفید، قم: کتابخانه حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی، 1371،

 سیمای فرزانگان، قم: موسسه بوستان کتاب، 1366،

منیةالمرید فی ادب المفید و المستفید، زین‌الدین‌بن‌علی شهیدثانی، قم: موسسه بوستان کتاب، 1368، (تصحیح)،

«اعتبار قول هیئت­دانان در رؤیت هلال»، فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، ش 40، 1383،

«جریان­شناسی تاریخ­نگاری­ها در ایران معاصر»، مطالعات ملی، ش 14، 1381،

 «چاپ تازه تفسیر منسوب به امام عسکری(ع)»، نشر دانش، ش 50، 1367.

کارنامک

مؤسس و مدیر مرکز تدوین و نشر متون درسی حوزه (متون)،

مؤسس و مدیر مؤسسة کتاب‌شناسی شیعه،

عضو هیئت امنای بنیاد دائره‌المعارف اسلامی،

برگزیدة جایزة کتاب سال جمهوری اسلامی ایران،

عضو مؤسس مؤسسة موضوع‌شناسی احکام فقهی،

عضو شورای عالی پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم،

مدیرمسئول مجلة کتاب شیعه،

داور جایزة کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران در سال 1386.بازگشت