فریبرز خسروی
نام و نام خانوادگی فریبرز خسروی
تحصیلات دکتری
گروه داوری
کلیات   
تاریخ تولد 1333/01/01
گزیده آثار

تأملی بر کیفیت خدمت در محیط کتابخانه، با همکاری علی لائی‌میلان و امیررضا اصنافی، انتشارات چاپار، اساطیر پارسی، 1395،

روش‌های پژوهش در کتابداری و اطلاع‌رسانی، تألیف کریشن‌کومار، ترجمه با همکاری بهار رهادوست، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1390،

علم در جامعه اطلاعاتی

سانسور در آیینه نظرات ممیزان کتاب در دوره پهلوی دوم، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1381،

اصطلاحنامه فرهنگی اصفا، ویرایش 2، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1380،

پیکره‌شناسی کتاب، تألیف محمدرضا نیکنام، تهران: نشر‌سرا، 1379 (ویراستار)

سانسور، چاپ و نشر نظر، 1378،

اصطلاحنامه پزشکی فارسی با همکاری دیگران، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1376.

کومار کریشان؛ روش‌های پژوهش در کتابداری و اطلاع‌رسانی، ترجمه با همکاری فاطمه رهادوست، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1374.

اصطلاحنامه فرهنگی فارسی اصفا، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1374.

کتابخانه‌های آموزشگاهی ایران: بررسی کتابخانه‌های مدارس و وضعیت نگرش دانش‌آموزان به کتاب، مؤسسه فرهنگی صالحین، 1373.

کارنامک

معاون پژوهش و فناوری اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،

سرپرست معاونت اسناد (آرشیو ملی) سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،

عضو هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (2 دوره)،

عضو کمیسیون اطلاع‌رسانی یونسکو،

عضو کمیته کتابخانه‌های ملی ایفلا (2 دوره)،

عضو کمیته آسیا و اقیانوسیه ایفلا،

تدریس دروس روش تحقیق، مدیریت، تدریس ذخیره و بازیابی اطلاعات در دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی ایران، تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی.بازگشت