احمد نقیب زاده
نام و نام خانوادگی احمد نقیب زاده
تحصیلات دکتری علوم سیاسی
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد 1332/01/01
گزیده آثار

·       تاریخ دیپلماسی و روابط بین­ الملل، نشر قومس، 1390،

·       فرایند تصمیم ­گیری در سیاست خارجی ایران: چالش­ها، آسیب­ها و راهکارها، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، 1388،

·       احزاب سیاسی و گروه­های ذی­نفوذ، نشر قومس، 1388،

·       اتحادیة اروپا از آغاز تا امروز، نشر قومس، 1383،

·       جامعه­ شناسی بیطرفی و روان­شناسی در تاریخ دیپلماسی، مرکز اسناد و خدمات پژوهشی وزارت امور خارجه، 1383،

·       نقش روحانیت شیعه در انقلاب اسلامی ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران، 1380،

·       درآمدی بر جامعه­ شناسی سیاسی، سازمان سمت، 1379،

·       دولت رضاشاه و نظام ایلی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379،

·       احزاب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز، نشر دادگستر، 1378،

·       سیاست و حکومت در اروپا، سازمان سمت، 1372،

·       نگاهی به تاریخ روابط بین ­الملل از 1870 تا 1945، انتشارات دانشگاه تهران، 1369،

·       تأثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی ایران، دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه، 1979،

·       نظریه­ های کلان در روابط بین­الملل، نشر قومس، 1972.

کارنامک

·       عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران،

·       مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران،

·       مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس،

·       مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین­الملل مرکز بین­المللی گفتگوی تمدن­ها،

·       استاد مدعو در دانشگاه­های امام صادق(ع)، امام حسین(ع)، آزاد اسلامی، تولوز فرانسه و پاریس 8 فرانسه و انستیتو مطالعات سیاسی پاریس،

·       داور جایزة کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران،

·       داور جشنوارة نقد کتاب.بازگشت