رسول جعفریان
نام و نام خانوادگی رسول جعفریان
تحصیلات دکتری تاریخ
گروه داوری
تاریخ و جغرافیا   
تاریخ تولد 1343/04/09
گزیده آثار

سیر تحول مفهوم علم، انتشارات مورخ، 1398،

کاربرد داستان تاریخ در تبلیغات مذهبی، انتشارات مورخ، 1397.

وقف‌نامه‌های کتاب صفوی، با همکاری رسول جزینی، مورخ، 1397.

تجربه‌ای از گفتمان علمی ـ دینی در دانش کائنات الجو یا پدیده‌های جوی در تمدن اسلامی، انتشارات مورخ، 1397.

نقش خاندان کرکی در تأسیس و تداوم دولت صفوی، نشر علم، ۱۳۸۷

اطلس شیعه، سازمان جغرافیایی ارتش جمهوری اسلامی، ۱۳۸۷،

بازخوانی نهضت مشروطیت، نشر مطهر، ۱۳۸۶،

تشیع در عراق، مرجعیت و ایران، مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۸۶،

حواشی بر کتاب تشیع از هاینس هالم، مرکز ادیان، ۱۳۸۵،

کاوش‌هایی تازه در باب روزگار صفوی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۳،

اسدالله خرقانی، روحانی نوگرای روزگار مشروطه، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲،

تاریخ و سیرة سیاسی امیرمؤمنان علی بن ابی‌طالب(ع)، دلیل ما، ۱۳۸۰،

تأملی در نهضت عاشورا، انصاریان، ۱۳۸۰،

جریان‌ها و جنبش‌های مذهبی سیاسی سال­های ۱۳۲۰ ـ ۱۳۵۷، پژوهشگاه علوم اسلامی، ۱۳۸۰،

تاریخ ایران اسلامی 1 ـ 4، اندیشة معاصر، ۱۳۷8.

تاریخ تشیع در ایران: تا قرن دهم هجری (۳ ج)، انصاریان ۱۳۷۵،

مقالات تاریخی 1 ـ 20، الهادی؛ دلیل ما، ۱۳۷۵،

مناسبات فرهنگی معتزله و شیعه، تهران، ۱۳۷۲،

مرجئه، تاریخ و اندیشه، نشر خرم، ۱۳۷۱،

دین و سیاست در دورة صفوی، انصاریان، ۱۳۷۰،

حیات فکری ـ سیاسی امامان شیعه (2 ج)، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹،

پیش‌درآمدی بر شناخت تاریخ اسلام، قم، ۱۳۶۴.

کارنامک

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،

رئیس سابق کتابخانة مجلس شورای اسلامی،

بنیان­گذار و مدیر کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران،

برگزیدة جشنوارة فارابی،

برگزیدة جایزة کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1388،

برگزیدة جایزة جلال آل احمد در سال 1388،

برگزیدة جایزة کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران در سال 1386،

رئیس کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران،

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.بازگشت