محمدرضا شمس اردکانی
نام و نام خانوادگی محمدرضا شمس اردکانی
تحصیلات دکترا
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد /13/39
گزیده آثار

تاریخ پزشکی در ایران از داوران باستان تا دارلفنون، با همکاری محمدرضا مخبر دزفولی، فرید قاسلمو، فاطمه فرجادمند، انتشارات چوگان، 1393،

آشنایی با مبانی داروسازی و اشکال داروئی ایران، با همکاری سلیمان افشاری‌پور، چوگان، 1392.

اختیارات بدیعی (مفردات)، تألیف حاجی زین‌الدین علی بن حسین انصاری شیرازی، تصحیح با همکاری فرید رمضانی، انتشارات چوگان، 1392،

حشائش دیسفوریدس، ترجمه بن شریف الحسینی، بازنویسی و تصحیح با همکاری دیگران، چوگان، 1392.

فهرستگان کتب چاپ سنگی پزشکی دوره اسلامی، چوگان، 1391.

کارنامک

عضو هیئت علمی گروه آموزشی طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران،

رئیس مرکز توسعه روابط بین‌الملل حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی،

رئیس انجمن متخصصین علوم داروئی ایران، وزارت بهداشت و دمان و اموزش پزشکی،

رئیس دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.،

عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران،

عضو ستاد کشوری دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

دبیر و عضو کمیته بررسی تدوین داروها و فرآورده‌های سنتی ایران،

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران،

قائم‌مقام اجرائی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران،

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس مرکز امور فرهنگ، آداب و میراث پزشکی،

مسئول راه‌اندازی پژوهشکده حکمت‌سرای طب سنتی ایرانی،

مشاور رئیس مرکز تحقیقات مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران،

قائم‌مقام دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،

قائم‌مقام دبیر شورای آموزشی داروسازی و تخصصی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته تخصصی فارماکوگنوزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.بازگشت